Activitat 4
: Amb la informació que heu obtingut fins ara, redacteu un petit text d'unes 10 línies amb la vostra primera impressió sobre els moviments avantguardistes.

[alerta amb l'organització de la informació i amb l'ortografia!!!]