Activitat 9

Ha arribat el moment de passar en net les vostres creacions.


D'una banda, heu d'elegir el suport físic per al vostre cal·ligrama i enganxar-l'hi.


SIGUEU CUROSOS!!!! ARA LA PRESENTACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT, ÉS LA VOSTRA CREACIÓ!!!


Mentre el creador es dedica a aquest menester, els altres iniciareu l'elaboració del cartell explicatiu sobre l'autor triat. Cal que recupereu la informació (text i imatges) recollida a l'activitat 6.


Distribuïu la informació tenint en compte la claredat i l'estètica.