• organitza l'estructura dels textos que s'han de presentar

  • aporta idees sobre les característiques específiques i sobre el contingut de cada text

  • cerca estratègies per revisar la correcció del text