En grups de dos o tres heu de preparar una exposició de cal·ligrames per a la biblioteca de l'institut. Alguns cal·ligrames seran d'autors famosos i d'altres d'autors que seran famosos, és a dir CAL·LIGRAMES VOSTRES. A més triareu un autor avantguardista i en fareu un cartell explicatiu per penjar-lo a l'aula.

Dins de cada grup hi haurà un membre que serà l'encarregat de dirigir-lo.

Us haureu d'informar sobre les diferents AVANTGUARDES, perquè els autors avantguardistes, a més de cal·ligrames feien d'altres creacions molt interessants, com ara els MANIFESTOS.

ENDAVANT!!

Aquesta tasca comprèn activitats de tipus divers:

Contextualització: fareu dues activitats que us seran molt útils per tenir un primer contacte amb el tema i per situar aquests moviments.

Descoberta de protagonistes: descobrireu els principals representants europeus i catalans de les avantguardes.

Aprofundiment: recollireu exemples destacats de textos avantguardistes, especialment de cal·ligrames.

Selecció: fareu una tria de les obres que trobeu més representatives, que més us interessin o que us atreguin per diversos motius.

JA ESTAREU PREPARATS PER A LA CREACIÓ!!!!

Elaboració i exposició: es tracta de crear el vostre propi cal·ligrama a partir de les mostres que prèviament haureu seleccionat per tal d'exposar-los al centre. A més, fareu un cartell explicatiu de l'autor que hàgiu triat i el penjarem a l'aula.Ja podeu començar el procés de creació