ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES


ALEGRE, M.; LLEONART, J.; VENY, J. Espècies pesqueres d'interès comercial: nomenclatura oficial catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1992. 64 p.
ISBN 84-393-2027-2
Termes: 288
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Il·lustracions

BALEARS. GOVERN. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari dels principals peixos i mariscs comercialitzats a les Illes Balears. [Fitxes]. [Palma de Mallorca]: Govern de les Illes Balears, DL 2000. 3 fitxes
Termes: 165
Llengües: català, castellà

CANYAMERES, F. Diccionari de marina. Barcelona: Pòrtic, DL 1983. 286 p. (Diccionaris; 251)
ISBN 84-7306-198-5

Termes: aprox. 5.000
Llengües: català
Definicions

Diccionari de ports i costes: català, castellà, francès, anglès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1995. 351 p.
ISBN 84-393-3324-2

Termes: 2.067
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Il·lustracions

GRIERA, A. Els Ormeigs de pescar; Els Noms dels peixos. Sant Cugat del Vallès: Instituto Internacional de Cultura Románica, 1968. (Bibioteca filològica-històrica; 23)
Termes: aprox. 800
Definicions
Il·lustracions

MARTÍNEZ-HIDALGO, J.M.; CARBONELL, L. Vocabulari marítim català-castellà = Vocabulario marítimo castellano-catalán. Barcelona: Noray, cop. 1998. 317 p.
ISBN 84-7486-105-5
Termes: aprox. 10.000
Llengües: català, castellà

MASSUTÍ, M. Glossari de biotecnologia, administració, ordenació i institucions pesqueres, i de cultius marins. [Palma]: Govern Balear. Conselleria d’Agricultura i Pesca, DL 1991.
Termes: aprox. 500
Definicions
Il·lustracions

PI-SUÑER, P. Nusos mariners. Barcelona: Noray, 1995. 124 p. (El Nostre mar; 4)
ISBN 84-7486-090-3
Termes: 151
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany, holandès
Definicions
Il·lustracions

RAMON ANDREU, M.M. Vocabulari de nàutica. [Palma de Mallorca]: Consell de Mallorca. Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, DL 1999. 118 p.
ISBN 84-87389-121-0

Termes: 2.502
Llengües: català, castellà

TORRES RIBELLES, F.J. Diccionari nàutic i marítim. Barcelona: Edicions 62, 1999. 267 p. (El Cangur. Diccionaris; 274)
ISBN 84-297-4529-7
Termes: aprox. 3.000
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions

TORRES RIBELLES, F.J. Maritime dictionary: English, Catalan, Spanish = Diccionari marítim: català, anglès, espanyol = Diccionario marítimo: español, inglés, catalán. Alacant: Universitat d'Alacant. Secretariat de Normalització Lingüística, DL 1998. 348 p. (Joan Fuster. Diccionaris; 1)
ISBN 84-7908-379-4
Termes: aprox. 2.400
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions