CIÈNCIES DE LA TERRA


BUCHON i TOMÀS, C.; IBAÑEZ i MAS, M. Vocabulari de ciències de la natura. [Castelló]: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià, 1986. 175 p. (Vocabularis específics; 8)
ISBN 84-7579-069-0

Termes: aprox. 3.800
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

CABIROL, L.; LON, A.; OBRADÓ, E. Vocabulari de física: astronomia i astrofísica. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, DL 1994. Full desplegable

Termes: aprox. 530
Llengües: català, castellà

COMISSIÓ COORDINADORA LEXICOGRÀFICA DE CIÈNCIES. Vocabularis bàsics: biologia, geologia. Barcelona: Ketres, 1977. 14 p.

Termes: aprox. 970
Llengües: català

Diccionari de sanejament. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, 1998. 151 p.
ISBN 84-393-4479-1

Termes:  748
Llengües:  català, castellà, anglès
Definicions

ESPANYA. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA; CIÈNCIA ACTIVA. Núvols alts: CH; Núvols mitjans: CN; Núvols baixos: CL [Cartell]. [Barcelona]: Instituto Nacional de Meteorología: Ciència Activa, DL 1996.

Termes: 10
Llengües: català
Il·lustracions

FONTSERÈ, E. Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1948. 81 p. (Arxius de la Secció de Ciències; 14)

Termes: aprox. 870
Llengües: català, francès, anglès
Definicions

«[Glossari d’astronomia]». El Correu de la Unesco [Barcelona] Vol. 7 (1984), núm. 77, p. 38.

Termes: 20
Llengües: català
Definicions

INGLÉS, M.; ROSELL, L. Vocabulari de geologia: català-castellà, castellà-català. Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural, 1981. 38 p.

Termes: aprox. 1.500
Llengües: català, castellà

JORGE SÁNCHEZ, J.; RIVERA AMORES, J.J. Diccionari de meteorologia: català, castellà, francès, anglès. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, DL 1992. 152 p.
ISBN 84-7653-238-5

Termes: 959
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions

NOGUÉS, J.M., coord. Diccionari de gemmologia. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1999. 383 p.
ISBN 84-8338-106-0

Termes: 1.302
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany
Definicions
Il·lustracions

PORTA i CASANELLAS, J. [et al.]. Lèxic de la ciència del sòl: català, castellà, francès, anglès. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 1989. 115 p.
ISBN 84-7653-038-2

Termes: 1.500
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions

RIBA i ARDERIU, O., dir. Diccionari de geologia. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans: Enciclopèdia Catalana, 1997. XXIX, 1407 p. (Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Diccionaris temàtics)
ISBN 84-412-2793-4

Termes: 24.000
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany
Definicions
Il·lustracions

RIBA i ARDERIU, O., dir. Vocabulari de mineralogia. Barcelona: Servei de Llengua Catalana. Universitat de Barcelona, 2000. 210 p.
ISBN 84-931001-0-2

Termes: 6.064
Llengües: català, anglès

RIBA i ARDERIU, O.; REGUANT, S.; TARRADELL, M. Una Taula dels temps geològics. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1986. 127 p. (Arxius de la Secció de Ciències; 81)
ISBN 84-7283-007-2

Termes: aprox. 1.170
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions

TRIAS, M. «Glossari de terminologia espeleològica i càrstica». Endins [Palma] (1985), núm. 10-11, p. 71-76

Termes: aprox. 300
Llengües: català
Definicions

VALVERDE FERREIRO, M. B.; ANGUITA BARTOLOMÉ, F. Vocabulari d'hidrologia subterrània = Vocabulario de hidrología subterránea = Vocabulary of groundwater hydrology. Barcelona: Fundació Centre Internacional d'Hidrologia Subterrània, 1996. 129 p.
ISBN 84-921469-0-7

Termes: 2.631
Llengües: català, castellà, anglès

VILA i COMAPOSADA, M.A. Aportació a la terminologia geogràfica catalana. Barcelona: Societat Catalana de Geografia. Institut d'Estudis Catalans, 1998. 236 p.
ISBN 84-7283-400-X

Termes: aprox. 4.000
Llengües: català
Definicions