COMUNICACIÓ, IMATGE I SO


PÉREZ MAS, M. Diccionari dels mitjans audiovisuals. Vic: Eumo, 1995. 205 p. (Tecno-ciència; 14)
ISBN 84-7602-566-1

Termes: 1.370
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions

PLADEVALL, T. Video terminology = Terminologia del vídeo = Terminología del vídeo. Barcelona: Video Spot, DL 1984. 126 p.
ISBN 84-398-3030-0

Termes: aprox. 5.000
Llengües: català, castellà, anglès

PLANAS i PAHISA, J. Vocabulari de ràdio i televisió. Barcelona: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1982. 57 p.
Termes: aprox. 1.000
Llengües: català, castellà