DOCUMENTACIÓ. INFORMACIÓ


BENITO, M. Diccionario multilingüe de términos bibliotecarios: español, catalán, francés, inglés, alemán, sueco. 2a ed. aum. Boras, Suecia: Taranco, cop. 1999. 142 p. ISBN 91-89118-02-2

Termes: aprox. 740
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany, suec


UNIVERSITAT DE BARCELONA. ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ. COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Vocabulari de biblioteconomia: català-castellà. Barcelona: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, cop. 1999. 27 p. (Vocabularis bàsics per a l'alumnat)
ISBN 84-922885-8-2

Termes: aprox. 300
Llengües: català, castellà


UNIVERSITAT DE BARCELONA. SERVEI DE LLENGUA CATALANA. Vocabulari de la gestió documental. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, DL 1993. 84 p. (Vocabularis per al PAS; 8)
ISBN 84-477-0147-6

Termes: 247
Llengües: català, castellà
Definicions


Projectes en curs

Diccionari català de terminologia arxivística
Associació d'Arxivers de Catalunya
TERMCAT

Termes: aprox. 300
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions