DRET


50 documents jurídics en català. 2a ed. Barcelona: Il·lustre Col·legi d’Advocats, 1976.
ISBN 84-500-8250-1

Apunts de llenguatge jurídic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, 1990.
ISBN 84-393-1403-5

ÁVILA NAVARRO, P. Formulari notarial. Barcelona: Bosch, 1987. (Formularis jurídics)
ISBN 84-7676-052-3

BOIX, E. [et al.]. Formularis de dret matrimonial. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1991.
ISBN 84-393-1671-2

BROTO i RIBAS, P. de. Vocabulari bàsic per als jutjats = Vocabulario básico para los juzgados. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, 1991. 131 p.
ISBN 84-393-1592-9

Termes: aprox. 1.600
Llengües: català, castellà

CAMP, C. Vocabulari de dret: dret civil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de llengua catalana, 1995. Full desplegable (Vocabularis de dret; 1)

Termes: 230
Llengües: català, castellà

CAMP, C. Vocabulari de dret: dret mercantil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de llengua catalana, 1995. Full desplegable (Vocabularis de dret; 2)

Termes: 300
Llengües: català, castellà

CAMP, C. Vocabulari de dret: dret penal. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de llengua catalana, 1995. Full desplegable (Vocabularis de dret; 3)

Termes: 140
Llengües: català, castellà

CAMP, C. Vocabulari de dret: dret processal. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de llengua catalana, 1995. Full desplegable (Vocabularis de dret; 4)

Termes: 174
Llengües: català, castellà

CANALEJO ALBA, M.D. Diccionari de dret català. Barcelona: Edicions 62, 1998. 267 p. (El Cangur. Diccionaris; 261)
ISBN 84-297-4410-X

Termes: aprox. 500
Llengües: català
Definicions

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, Centre de Terminologia. Vocabulari de dret penal i penitenciari. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2000. 259 p. (Termes jurídics; 1)
ISBN 84-393-5102-X

Termes: 2.971
Llengües: català, castellà

COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA. Diccionari jurídic català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986. [495] p.
ISBN 84-85194-79-9

Termes: aprox. 3.000
Llengües: català, castellà, francès, italià
Definicions

COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA. COMISSIÓ DE CULTURA. Vocabulari jurídic: castellà-català, català-castellà. 3a ed. Barcelona: Pòrtic, 1983. 224 p. (Llibre de Butxaca; 111)
ISBN 84-7306-098-9

Termes: aprox. 6.000
Llengües: català, castellà

Curs català per a tothom. Diccionaris professionals: mèdic, jurídic i de la construcció [Fitxer informàtic]. [Barcelona]: La Vanguardia: Generalitat de Catalunya, [199-]. 1 CD-ROM [Utilitzats pel verificador ortogràfic WordCorrect]

Llengües: català

DUARTE i MONTSERRAT, C.; BROTO i RIBAS, P. Introducció al llenguatge jurídic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1986. (Quaderns d’Estudis i Formació)
ISBN 84-393-0699-7

ESCOLANO LÓPEZ, R.; ESCOLANO LÓPEZ, R.; TAULES VALCÁRCEL, P. Diccionari jurídicoadministratiu. Alacant: Universitat d'Alacant, 2000. 162 p. (Joan Fuster. Diccionaris; 2)
ISBN 84-7908-495-2

Termes: 946
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions

JORDANA, C. A. Formulari de documents en català. 2a ed. Barcelona: Barcino, 1983. (Popular Barcino; 67)

MILIAN i MASSANA, A. Terminologia jurídica: castellà-català. [Bellaterra]: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret, [1991].

SANZ, X.; LLOVERA, S. Vocabulari de dret administratiu: català, castellà. Bellaterra: Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona, 2000. 23 p. (Vocabularis bàsics)
ISBN 84-930619-5-6

Termes: 364
Llengües: català, castellà

SAURA I LLUVIÀ, L. Formularis del procés laboral. Barcelona: Fundació Jaume Callís, 1991. (Formularis jurídics)
ISBN 84-404-8997-8

UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari de dret constitucional: català castellà. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, DL 1998. 21 p. (Vocabularis de dret; 2)
ISBN 84-922885-3-1

Termes: 334
Llengües: català, castellà

UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari de dret internacional públic i dret comunitari europeu: català-castellà. [Barcelona]: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, DL 1996. [24] p. (Vocabularis de dret; 2)

Termes: aprox. 600
Llengües: català, castellà