EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL


ALBIOL, J. [et al.]. Arquitectura tècnica = Arquitectura técnica: català castellà, castellà català. Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC, 1995. [34] p.   (Lèxics bàsics; 1)

Termes:  aprox. 520
Llengües:  català, castellà

ALVARO PUIG, J.V. [et al.]. Vocabulari del dibuix tècnic i delineació. [València]: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. Servei d'Ensenyament del Valencià, DL 1988. 212 p. (Vocabularis específics; 13)
ISBN 84-7579-624-9

Termes: aprox. 1.200
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

ARAN MARTÍNEZ, J. [et al.]. Diccionari d'arquitectura. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, 1990. 172 p.
ISBN 84-393-1476-0

Termes: 1.188
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

BASSEGODA MUSTÉ, B. Equivalencias catalanas del léxico de la construcción. 2a ed. corr. i ampl. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1967.

Termes: 2.000
Llengües: català, castellà
Definicions

BASSEGODA MUSTÉ, B. Glosario de dos mil voces usuales en la tècnica edificatoria... Barcelona: Gustavo Gili, DL 1972.

Termes: 2.000
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany
Definicions

BASSEGODA i MUSTÉ, B. Nuevo glosario de vocablos usuales en la técnica edificatoria con las respectivas definición, etimología, sinonimia y equivalencia en alemán, catalán, francés, inglés e italiano: diccionario políglota de la arquitectura. Barcelona: Editores Técnicos Asociados, 1976. 366 p. (Publicaciones de la Universidad Politécnica de Barcelona. Historia de la Arquitectura y del Urbanismo; 7)
ISBN 84-600-0588-7

Termes: 2.556
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES. Construlex: diccionari informàtic de la construcció [Fitxer informàtic]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, [1997].

Termes: aprox. 2.250
Llengües: català, castellà

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES; TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari visual de la construcció. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2000. [312] p.
ISBN 84-393-5046-5

Termes: aprox. 6.000
Llengües: català, castellà
Il·lustracions

Diccionari de ports i costes: català, castellà, francès, anglès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1995. 351 p.
ISBN 84-393-3324-2

Termes: 2.067
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Il·lustracions

DÍEZ QUIJANO, D. Vocabularis de delineació-construcció i de fusteria: termes i expressions. Barcelona: Miquel Arimany, cop. 1985. 157 p. (Vocabularis Arimany castellà-català i català-castellà de formació professional; 2)
ISBN 84-7211-148-2

Termes: aprox. 6.000
Llengües: català, castellà

FULLANA, M. Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció. 6a ed. augm. Mallorca: Moll, 1995. 491 p. (Els treballs i els dies; 11)
ISBN 84-273-0743-8

Termes: aprox. 7.300
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

GRIERA, A. La casa catalana. 2a ed. Barcelona: Polígrafa, 1974. 348 p.
ISBN 84-343-0212-8

Termes: aprox. 2.100
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERMINOLOGIA. Diccionari manual de la construcció: equivalències en castellà i índex castellà-català. Barcelona: ITEC, 1986. 315 p.
ISBN 84-85954-32-7

Termes: 5.000
Llengües: català, castellà
Definicions

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERMINOLOGIA. Lèxic de la construcció: equivalències català-castellà, castellà-català. 4a ed. [Barcelona]: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 1988. 131 p.
ISBN 84-85954-31-9

Termes: 3.800
Llengües: català, castellà

MAGAROLAS i ORTEU, F. [ed.]. Vocabulari de fusteria: per a la Formació Professional. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 1982. 58 p.
ISBN 84-500-5206-8

Termes: aprox. 200
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

MALLOL i AGULLÓ, V. Vocabulari dels oficis de la construcció. Lleida: Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida, DL 1992. 88 p.

Termes: 1.792
Llengües: català, castellà

MOLL, F. de B. «Vocabulari popular de l'art de la construcció». Butlletí de dialectologia catalana. Vol. 23 (1935). p. 1-38.

Termes: aprox. 500
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

MENORCA. CONSELL INSULAR. SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Lèxic de l'habitatge. [Maó]: Consell Insular de Menorca, DL 1990. 40 p. (Lèxic; 3)

Termes: aprox. 850
Llengües: català, castellà

SASTRE, R. [et al.]. Construcció = Construcción: català castellà. 1a reimpr. Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC, 1998. 75, [32] p. (Lèxics bàsics; 5)
ISBN 84-7653-688-7

Termes: aprox. 1.500
Llengües: català, castellà

SELFA FORT, E. Vocabulari de fusteria, mobiliari i decoració. [S.l.]: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià, DL 1986. 93 p. (Vocabularis específics; 10)
ISBN 84-7579-107-7

Termes: aprox. 2.400
Llengües: català, castellà
Il·lustracions

SERRA i COLOMAR, J. Diccionari de carrer. Maó: Patronat Municipal de Cultura, [19--?]. 39 p.

Termes: aprox. 400
Llengües: català, castellà
Definicions

TARRAGÓ, S. [et al.]. Restauració arquitectònica = Restauración arquitectónica = Restauro archittetonico: català castellà italià. Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC, 1998. 60 p. (Lèxics bàsics; 6)
ISBN 84-7653-684-4

Termes: 502
Llengües: català, castellà, italià

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de materials de la construcció. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, 1996. 49 p. (La indústria a Catalunya)
ISBN 84-383-3977-1

Termes: 771
Llengües: català, castellà

TERMCAT, Centre de Terminologia; FUNDACIÓ BARCELONA. Diccionari de dibuix tècnic. Barcelona: Fundació Barcelona, 1992. 133 p. (Diccionaris terminològics)
ISBN 84-88169-01-9

Termes: 790
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions

VERDAGUER i PUIGDEMONT, X. Vocabulari de delineació: per a Batxillerat i Formació Professional. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Secretaria General, 1984. 55 p.
ISBN 84-393-0270-3

Termes: aprox. 175
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

VILARÓ i CASALINAS, F. [ed.]. Diccionari de carreteres: català, castellà, francès, anglès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991. 351 p.
ISBN 84-393-1807-3

Termes: 1.696
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Il·lustracions

Vocabulari d'arquitectura. València: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació i Ciència: Colomar, 1993. 63 p (Llenguatges específics. Sèrie menor; 10)
ISBN 84-87593-23-2

Termes: 265
Llengües: català, castellà
Definicions