FÍSICA


AGULLÓ, J. [et al.]. Vocabulari bàsic d’enginyeria industrial: mecànica, termodinàmica: català-castellà. Castelló de la Plana; Barcelona: Institut Joan Lluís Vives: Universitat Politècnica de Catalunya, 1998. [32] p. (Vocabularis bàsics)
ISBN 84-8497-468-5

Termes: 482
Llengües: català, castellà

ARAMON i STEIN, J. [et al.]. Lèxic de física i química per a ensenyament mitjà. Barcelona: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 1981. 36 p.

Termes: aprox. 2.200
Llengües: català, castellà

AULADELL, J. [et al.]. Vocabulari bàsic de física nuclear. Barcelona: Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. Laboratori d’Enginyeria Nuclear, 198-

Termes: aprox. 900
Llengües: català, castellà, francès, anglès

CABIROL, L.; LON, A.; OBRADÓ, E. Vocabulari d’electromagnetisme. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1995.

Termes: aprox. 400
Llengües: català, castellà

CABIROL, L.; LON, A.; OBRADÓ, E. Vocabulari d’òptica. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1995.

Termes: aprox. 300
Llengües: català, castellà

CABIROL, L.; LON, A.; OBRADÓ, E. Vocabulari de física quàntica. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, DL 1994. Full desplegable

Termes: 293
Llengües: català, castellà

CABIROL, L.; LON, A.; OBRADÓ, E. Vocabulari de mecànica i ones. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1995. Full desplegable

Termes: aprox. 300
Llengües: català, castellà

CABIROL, L.; LON, A.; OBRADÓ, E. Vocabulari de termodinàmica i física estadística. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1995. Full desplegable

Termes: aprox. 200
Llengües: català, castellà

COMISSIÓ COORDINADORA LEXICOGRÀFICA DE CIÈNCIES. Vocabularis bàsics: matemàtiques, física; química. Barcelona: Ketres, 1977.

Termes: aprox. 680

LLINARES, A. Vocabulari de física i química. València: Generalitat Valenciana. Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià, DL 1986. (Vocabularis específics; 6)
ISBN 84-7579-079-8

Termes: aprox. 950
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

MASJUAN i BUXÓ, M.D. Vocabulari de física: per a batxillerat i formació professional. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Secretaria General, 1985. 29 p.
ISBN 84-393-0621-0

Termes: aprox. 300
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

TÀPIAS, M. [et al.]. Òptica i optometria: català castellà anglès. 2a ed. rev. i ampl. Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC, 1997. [70] p. (Lèxics bàsics; 4)

Termes: 420
Llengües: català, castellà, anglès

TERMCAT, Centre de Terminologia; FUNDACIÓ BARCELONA. Diccionari d’electromagnetisme. Barcelona: Fundació Barcelona, 1992. (Diccionaris terminològics)
ISBN 84-88169-02-7

Termes: 835
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions