GEOGRAFIA


PANAREDA i CLOPÉS, J.M.; BUSQUÉ i BARCELÓ, J.; RABELLA i VIVES, J.M. Diccionari de cartografia. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura; Curial, 1994. 221 p. (Terminologies)
ISBN 84-393-3066-9;84-7256-890-3

Termes: 1.066
Llengües: català, castellà, francès, italià,
anglès, alemany
Definicions
Il·lustracions

VILA i COMAPOSADA, M.A. Aportació a la terminologia geogràfica catalana. Barcelona: Societat Catalana de Geografia. Institut d'Estudis Catalans, 1998. 236 p.
ISBN 84-7283-400-X

Termes:  aprox. 4.000
Llengües:  català
Definicions