INDÚSTRIES


Artesania balear. Eines dels mestres artesans: carrosser, ebenista. Palma: Govern Balear. Conselleria de Comerç i Indústria. Direcció General de Promoció Industrial. Departament d’Artesania.
Termes: 94
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Artesania balear. Eines dels mestres artesans: mestre d’aixa. Palma: Govern Balear. Conselleria de Comerç i Indústria. Direcció General de Promoció Industrial. Departament d’Artesania, 1994
Termes: 86
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

BLAS i ABANTE, M. de [et al.]. Diccionari de robòtica industrial: català-castellà-francès-anglès. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, DL 1991. 90 p.
ISBN 84-7653-144-3

Termes: 238
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Il·lustracions

CERVERA i CAMINAL, A. [et al.]. Diccionari de la indústria tèxtil: català, castellà, francès, anglès, alemany. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1994. 126 p.
ISBN 84-7653-468-X

Termes: 676
Llengües: català, castellà, francès, anglès,
alemany
Definicions
Il·lustracions

COMBALIA i VILA, M. [et al.]. Diccionari de la indústria d'adobar pells. Barcelona: Rafael Dalmau, 1992. 204, [20] p. (Publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana; 113)
ISBN 84-232-0454-5

Termes: 1.900
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

LLOVERAS MACIÀ, J. Vocabulari bàsic de projectes d'enginyeria: català/castellà/anglès/alemany. Barcelona: UPC. Servei d'Informació, Imatge i Publicacions, 1999. 57 p. (Vocabularis bàsics)
ISBN 84-7653-709-3

Termes: 226
Llengües: català, castellà, anglès, alemany
MAGAROLAS i ORTEU, F. [ed.]. Vocabulari de fusteria: per a la Formació Professional. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 1982. 58 p.
ISBN 84-500-5206-8
Termes:  aprox. 200
Llengües:  català
Definicions
Il·lustracions

MAINAR, J. Diccionari dels oficis del moble i de l'interiorisme. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, 1999. 161 p.
ISBN 84-393-4975-0

Termes: aprox. 1.800
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

NAVAS, J. Envasos, embalatges i aconduïment industrial de productes: diccionari tècnic. [Barcelona]: Associació i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, 1993. 188 p. (Cultura, tècnica i societat; 8)
ISBN 84-88167-04-0

Termes: 553
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany
Definicions
Il·lustracions
SELFA FORT, E. Vocabulari de fusteria, mobiliari i decoració. [S.l.]: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià, DL 1986. 93 p. (Vocabularis específics; 10)
ISBN 84-7579-107-7
Termes: aprox. 2.400
Llengües: català, castellà
Il·lustracions

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic d'indústria bàsica i productes metàl·lics. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. 38 p. (La Indústria a Catalunya)
ISBN 84-412-2896-5

Termes: 733
Llengües: català, castellà

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de béns d'equipament. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. 59 p. (La Indústria a Catalunya)
ISBN 84-412-2897-3

Termes: 1.137
Llengües: català, castellà

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de la indústria de la pell. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1995. 33 p. (La Indústria a Catalunya)
ISBN 84-393-3262-9

Termes: 448
Llengües: català, castellà

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de mobles. Lèxic de productes del suro. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1994. 63 p.(La Indústria a Catalunya)
ISBN 84-393-3209-2

Termes: 631
Llengües: català, castellà

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de pasta, paper i cartó. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1995. 55 p. (La Indústria a Catalunya)
ISBN 84-393-3261-0

Termes: 596
Llengües: català, castellà

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de plàstics i cautxús. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1994. 50 p. (La indústria a catalunya)
ISBN 84-393-3114-2

Termes: 512
Llengües: català, castellà

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de productes químics. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1994. 50 p. (La indústria a Catalunya)
ISBN 84-393-3113-4

Termes: 600
Llengües: català, castellà

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de tèxtil i confecció. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1993. 43 p. (La Indústria a Catalunya)
ISBN 84-393-2694-7

Termes: 841
Llengües: català, castellà

VALLS i SUBIRÀ, O. Vocabulari paperer. Barcelona: Taller editorial Mateu: Museu Molí Paperer de Capellades, 1999. 90 p. (Monografies)
ISBN 84-88158-18-1

Termes: aprox. 600
Llengües: català, castellà
Definicions