LLENGUA. LITERATURA


ARITZETA, M. Diccionari de termes literaris. Barcelona: Edicions 62, 1996. 216 p.(El Cangur diccionaris; 202)
ISBN 84-297-4118-6

Termes: aprox. 1.000
Llengües: català
Definicions

BALLESTA i ROIG, J.-M. Diccionari de gramàtica generativo-transformacional. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1991. 160 p.
ISBN 84-7488-776-3

Termes: 700
Llengües: català, anglès
Definicions

ORIOL DAUDER, J.A.; ORIOL i GIRALT, J. Diccionari de figures retòriques i altres recursos expressius. Barcelona: Llibres de l'Índex, 1995. 235 p.
ISBN 84-87561-73-X

Termes: aprox. 320
Llengües: català
Definicions

PALOMERO, J. Vocabulari específic de llengua i literatura. València: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià, 1985. 191 p.

Termes: aprox. 4.000
Llengües: català, castellà

PARRAMON i BLASCO, J. Diccionari de poètica. Barcelona: Edicions 62, 1998. 274 p. El Cangur. Diccionaris; 265)
ISBN 84-297-4462-2

Termes: aprox. 425
Llengües: català
Definicions

PÉREZ SALDANYA, M.; MESTRE, R.; SANMARTÍN, O. Diccionari de lingüística. [València]: Colomar, 1998. 350 p. (Llenguatges específics; 4)
ISBN 84-87593-39-9

Termes: aprox. 1.800
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions

TERMCAT, Centre de Terminologia; FUNDACIÓ BARCELONA. Diccionari de lingüística. Barcelona: Fundació Barcelona, 1992. 219 p. (Diccionaris terminològics)
ISBN 84-88169-04-3

Termes: 1.473
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions