MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ


AGULLÓ, J. [et al.]. Vocabulari bàsic enginyeria industrial: mecànica, termodinàmica: català-castellà. Castelló de la Plana; Barcelona: Institut Joan Lluís Vives: Universitat Politècnica de Catalunya, 1998. [32] p. (Vocabularis bàsics)
ISBN 84-8497-468-5

Termes:  482
Llengües:  català, castellà

BLAS i ABANTE, M. de; SERRASOLSES i DOMÈNECH, J. Diccionari d'energia solar: català, castellà, francès, anglès. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, DL 1992. 159 p.
ISBN 84-7653-196-6

Termes:  954
Llengües:  català, castellà, francès, anglès
Definicions

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES; TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari visual de la construcció. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2000. [312] p.
ISBN 84-393-5046-5

Termes:  aprox. 6.000
Llengües:  català, castellà
Il·lustracions LLOVERAS MACIÀ, J. Vocabulari bàsic de projectes d'enginyeria: català/castellà/anglès/alemany. Barcelona: UPC. Servei d'Informació, Imatge i Publicacions, 1999. 57 p. (Vocabularis bàsics)
ISBN 84-7653-709-3

Termes:  226
Llengües:  català, castellà, anglès, alemany

NAVAS, J. Envasos, embalatges i aconduïment industrial de productes: diccionari tècnic. [Barcelona]: Associació i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, 1993. 188 p. (Cultura, tècnica i societat; 8)
ISBN 84-88167-04-0

Termes:  553
Llengües:  català, castellà, francès, anglès, alemany
Definicions
Il·lustracions

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de béns d'equipament. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. 59 p. (La Indústria a Catalunya)
ISBN 84-412-2897-3

Termes:  1.137
Llengües:  català, castellà