MATEMÀTIQUES


ALSINA, C. Vocabulari català de matemàtica bàsica. Barcelona: Rosa Sensat, 1977. 39 p. (Quaderns de matemàtica; 1) ISBN 84-85008-06-5

Termes: + 1.200
Llengües: català, castellà

ALSINA i CATALÀ, C.; FELIU i MONTFORT, G.; MARQUET i FERIGLE, L. Diccionari de mesures catalanes. Barcelona: Curial, 1996. 259 p. (Manuals Curial; 14)
ISBN 84-7256-839-3

Termes: aprox. 780
Llengües: català
Definicions

ALSINA i CATALÀ, C.; FELIU i MONTFORT, G.; MARQUET i FERIGLE, L. Pesos, mides i mesures dels Països Catalans. Barcelona: Curial, 1990. [431] p. (Biblioteca de la Cultura Catalana; 67) ISBN 84-7256-350-2

Termes: aprox. 250
Llengües: català
Definicions

BAIGET, T. Glosario de patentes. Barcelona: Consorci d’Informació i Documentació de Catalunya, 1981.

Termes: aprox. 50
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions

CARRERAS i PONS, G. Vocabulari matemàtic: català, castellà, anglès. Vic: Eumo, 1990. 253 p. (Tecno-ciència; 5) ISBN 84-7602-557-2

Termes: aprox. 3.450
Llengües: català, castellà, anglès

CARRERAS i PONS, G. Vocabulario matemático: castellano-catalán = Vocabulari matemàtic: castellà-català. Barcelona: Serpa, 1978. 45 p. ISBN 84-85347-01-3

Termes: aprox. 2.200
Llengües: català, castellà


CLIMENT COLOMA, J.J. Vocabulari de les matemàtiques. València: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià, DL 1985. 67 p. ISBN 84-505-2251-X

Termes: 3.600
Llengües: català, castellà

COMISSIÓ COORDINADORA LEXICOGRÀFICA DE CIÈNCIES. Vocabulari bàsic català. Càlcul infinitesimal, àlgebra lineal, estadística, física i química. Barcelona: Fundació Torres i Ibern, 1977. 31 p.

Termes: aprox. 950
Llengües: català

COMISSIÓ COORDINADORA LEXICOGRÀFICA DE CIÈNCIES. Vocabularis bàsics: matemàtiques, física, química. Barcelona: Ketres, 1977. 15 p.

Termes: 772
Llengües: català

FERRO, X.; SENAR, M. Vocabulari de matemàtiques. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, DL 1994. [92] p.

Termes: aprox. 3.600
Llengües: català, castellà, anglès

FUNDACIÓ BARCELONA; TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d'estadística. Barcelona: Fundació Barcelona, 1994. 98 p. (Diccionaris terminològics)
ISBN 84-88169-10-8

Termes: 492
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions

MARQUET, L. «Els Nous termes científics i tècnics al Fabra». Ciència [Barcelona] Vol. 1 (1981), núm. 9, p. 588-590

Termes: aprox. 130
Definicions

Nomenclàtor internacional normalitzat en els camps de la ciència i de la tecnologia segons projecte UNESCO: anglès-català-castellà. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 1982.
ISBN 84-500-5141-X

Termes: aprox. 244
Llengües: català, castellà, anglès

Thesaurus de termes estadístics: correspondències en català, castellà i anglès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 1993. 265 p.
ISBN 84-393-2706-4

Termes: 2.501
Llengües: català, castellà, anglès

UNIVERSITAT DE BARCELONA. COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS. Vocabulari d'estadística: català castellà. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, DL 1996. [40] p. (Vocabularis de ciències econòmiques i empresarials; 2)

Termes: 523
Llengües: català, castellà

UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE MATEMÀTIQUES. COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.; UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. FACULTAT DE CIÈNCIES. Vocabulari de matemàtiques: català, castellà, anglès. 2a ed. rev. i ampl. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana: Universitat Autònoma de Barcelona. Gabinet de Llengua Catalana, 1999. [92] p. (Vocabularis bàsics per a l'alumnat)
ISBN 84-931001-2-9

Termes: 1.602
Llengües: català, castellà, anglès

Vocabulari de matemàtiques. València: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació i Ciència: Colomar, 1993. 78 p (Llenguatges específics. Sèrie menor; 4)
ISBN 84-87593-17-8

Termes:  340
Llengües:  català, castellà
Definicions