PROFESSIONS


Classificació d'ocupacions: adaptació de la CNO-79. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 1995. 500 p. (Estadística instrumental)

Termes: aprox. 2.175
Llengües: català
Definicions

Classificació internacional uniforme d'ocupacions: CIUO-88. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball: Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda, 1995. XI, 506 p.
ISBN 84-393-3193-2

Termes: aprox. 5.000
Llengües: català
Definicions

MALLOL i AGULLÓ, V. Vocabulari dels oficis de la construcció. Lleida: Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida, DL 1992. 88 p.

Termes: 1.792
Llengües: català, castellà

TORRA MIRÓ, O. [ed.]. Diccionari de les professions. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Direcció General d'Ocupació, 1989. 216 p.
ISBN 84-393-1129-X

Termes: aprox. 2.849
Llengües: català
Definicions