PSICOLOGIA


CALLICÓ i CANTALEJO, G. Vocabulari de psicoanàlisi. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1993. 164 p. (Letras, Ciencias, Técnica; 59)
ISBN 84-477-0077-1

Termes:  404
Llengües:  català, castellà, anglès
Definicions

GARCIA i SEVILLA, L.; GARAU i FLORIT, A. Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l'aprenentatge, amb indicació de la freqüència d'ús dels mots i de llurs equivalències en anglès. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1991. 109 p. (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències socials; XIV)
ISBN 84-7283-171-X

Termes:  aprox. 3.000
Llengües:  català, anglès

UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE PSICOLOGIA. COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Vocabulari de psicologia social: català castellà. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, DL 1998. 29 p.
ISBN 84-922885-2-3
Termes:  aprox. 500
Llengües:  català, castellà