[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "El recital... ...de poesia"
---

 

llengües

Sebastià Vidal Vicens (tiavidal@educacio.caib.es)

CP Santa Maria del Mar
Cala D'Or

Aquesta WebQuest pretén apropar l'alumnat del cicle superior de primària a la poesia per un doble camí:

Imatge WebQuest: "Recital de poesia"

D'una banda, defugint de l'anàlisi formal que se suposa s'haurà abordat en les seqüències didàctiques del currículum de l'aula, es pretén una aproximació “vivencial”, fonamentada sobre la selecció d'un autor i un poema per l'experiència subjectiva de l'atracció, compartida o negociada, que produeix en l'alumnat el poeta i la seva obra. Aquesta vivència es proposa des de la globalitat del procés: llegir poesia, seleccionar-ne, recitar-ne, expressar-ne plàsticament els sentiments provocats, il·lustrar poesia i expressar sentiments de manera creativa amb la tipologia pròpia dels textos poètics.

D'altra banda, pretén aportar al professorat i alumnat de primària un exemple possible d'ús de les TIC com a instruments de treball intel·lectual integrats en el currículums.

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2005/2006 "WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte