WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> EL PROCÉS ---> ACTIVITAT 2

   

ACTIVITAT 2

Per realitzar aquesta activitat heu de treballar individualment.

Es tracta d'investigar quina opinió en tenen els poetes de la poesia. Posteriorment en fareu una posada en comú amb els altres components del vostre grup de treball.

Tot utilitzant un dels ordinadors portàtils a l'aula, connecteu-vos a la Internet i navegueu a aquesta pàgina:

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/escola/poesiasuperdestresa.htm

Cliqueu sobre l'enllaç "Quès és poesia?" i trieu els tres comentaris que trobeu més adequats per definir què és poesia segons els poetes.

Copieu cada text i enganxeu-lo en un document amb el processador de textos de l'OpenOffice. Escriviu davall de cada un el nom del seu autor. Desau el document a la vostra carpeta de treball amb el nom d'arxiu "definicio"

Si no compreneu alguna de les paraules del text podeu acudir a algun diccionari. A la Internet podeu consultar, per exemple, aquests diccionaris. Cal escriure la paraula a consultar en un requadre aposta, normalment indicat amb "Entrada cercar"

GRAN DICCIONARI ENCICLOPÈDIA CATALANA

DICCIONARI INSTITUT ESTUDIS CATALANS


L'OPINIÓ DELS POETES:

QUÈ ÉS POESIA?

Activitat individual

amb posada en comú.

 Torna Procés

 Torna a Portada

Continua Activitat 3