WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> EL PROCÉS ---> ACTIVITAT 3

   

ACTIVITAT 3

Organitzau-vos en equips de treball de tres membres (Excepcionalment n'hi pot haver algun de quatre)

Cada membre de l'equip ha d'assumir una de les tres responsabilitats següents :

* EL BIÓGRAF: Coordinarà la investigació sobre la vida del poeta i l'elaboració entre tots els membres de l'equip de la fitxa biogràfica del poeta que seleccioneu.

* L'EXPERT EN DISSENY ARTÍSTIC: Coordinarà la realització entre tots els membres de l'equip de l'obra plàstica per a il·lustrar els textos poètics a la presentació.

* EL CRÍTIC LITERARI: coordinarà la creació entre tots els membres del grup d'un poema original.

En tenir repartits els càrrecs de cadascú, amb un dels ordinadors portàtils de l'aula, connectau-vos a la Internet i navegau fins a la pàgina web següent:

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/index.html

Elegiu un poeta mallorquí d'entre el llistat de poetes catalans que s'hi presenten. Elegiu també un dels poemes que s'inclouen com a mostra de la seva obra, aquell que més us agradi per llegir-lo, recitar-lo i il·lustrar-lo.

Escriviu al vostre quadern el nom del poeta i consultau a la resta d'equips per tal de que no hi hagi coincidències amb la selecció. En cas de repetir-se algun autor, feis un sorteig per saber quin equip haurà de triar-ne un altre de diferent.

Notificau al professor/a la vostra selecció per tal de poder continuar amb el procés

.


 

LA TRIA DEL POETA I DEL SEU POEMA

Activitat en equip de treball.

 Torna Procés

 Torna a Portada

Continua Activitat 4