WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> EL PROCÉS ---> ACTIVITAT 4

   

ACTIVITAT 4

Aquesta activitat la coordina el membre de l'equip que té assignat el paper de BIÒGRAF.

Treballeu en equip per elaborar una fitxa amb les principals dades sobre la vida de l'autor que heu elegit.

Les dades mínimes a incloure a la fitxa són:

*Nom i llinatges de l'autor.

*Retrat (foto o dibuix)

*Lloc i data de naixement.

*Si és el cas, lloc i data de la seva mort.

*Els títols de les obres és importants.

*El títol del poema elegit i la vostra opinió sobre aquest poema.

Podeu investigar la vida del vostre poeta mallorquí a la pàgina web de l'activitat anterior:

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/index.html

o en aquestes altres:

http://www1.ceit.es/not2003/020403.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

Per elaborar la fitxa biogràfica emprareu una diapositiva realitzada amb l'eina de presentacions de l'OpenOffice. En ella hi incloureu el retrat del poeta i el text que haureu elaborat contant la seva vida. Podeu emprar els efectes propis de la presentació per fer més original i atractiva la fitxa.

Heu d'emprar un ordinador per equip. Si no en disposeu per a tots, feis torns entre els equips per emprar l'ordinador de l'aula.

Desau l'arxiu a la vostra carpeta de treball amb el nom de l'autor elegit i el format de presentació d'OpenOffice (per exemple blaibonet.sxi )


 

LA FITXA BIOGRÀFICA

Activitat de treball en equip.

AJUDA

Si teniu alguna dificultat per emprar l'eina de presentacions de l'OpenOffice, podeu emprar aquesta PLANTILLA

 Torna Procés

 Torna a Portada

Continua Activitat 5