WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> EL PROCÉS ---> ACTIVITAT 6

   

ACTIVITAT 6

Aquesta activitat la coordina el membre de l'equip que té assignat el paper de l'EXPERT O EXPERTA EN DISSENY ARTÍSTIC.

Treballeu en equip per elaborar una imatge artística per al text escrit del poema i el seu recitat a la presentació. El dibuix o la imatge que elaboreu ha de tenir alguna relació amb el poema triat, ...o amb el que sentiu quan el recitau!

Podeu emprar el programa "Tux Paint" per fer aquesta obra plàstica. La podeu elaborar de manera completament original per part vostra o podeu descarregar una imatge de la Internet i modificar-la amb les eines i el "llapis màgic" del "Tux Paint".

Per cercar imatges a la Internet podeu emprar el

Convé utilitzar un dels ordinadors de l'aula d'informàtica per a cada equip en aquesta activitat, amb monitor gran i ratolí.

Desau l'arxiu a la vostra carpeta de treball amb el nom de l'autor elegit.

Incorporareu la imatge que heu elaborat a la vostra presentació. Ho podeu fer com a fons de les diapositives o com una imatge més amb efectes d'animació.


 

UNA IMATGE PER A UN POEMA

Activitat de treball en equip.

 Torna Procés

 Torna a Portada

Continua Activitat 7