WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> EL PROCÉS ---> ACTIVITAT 8

   

ACTIVITAT 8

Ja tenim el nostre poemari multimèdia. Ara només cal fer-ne la publicitat.

Aquesta activitat la coordina el membre de l'equip que té assignat el paper d'EXPERT o EXPERTA EN DISSENY ARTÍSTIC.

En equip, elaborau un cartell que anuncïi el vostre recital.

El cartell ha d'incloure:

* Alguna il·lustració representativa del tema del poema.

* Informació sobre el lloc, la data i l'hora en la qual fareu la posada en comú de les vostres presentacions poètiques.

En aquestes pàgines web podeu trobar alguns exemples de cartells anunciadors de recitals poètics. Us poden servir per recollir idees, però vosaltres heu de ser creatius i originals.

http://www1.ceit.es/not2003/020403.htm

http://www.fti.uab.es/quarkpoesia/curriculum.htm

http://usuarios.lycos.es/premiscasero

/images/stories/arxius/casero2004.pdf

http://www.webime.org/agenda/

Homenatge_Gumersind_Gomila.pdf

Elaboreu el cartell amb el Tux Paint i imprimiu-lo en format A4.

Amb els cartells que ha elaborat cada equip, realitzau un mural i enganxeu-lo en el plafó d'anuncis del col·legi.


 

EL CARTELL ANUNCIADOR

Activitat de treball en equip.

 Torna Procés

 Torna a Portada

Continua Activitat 9