WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> GUIA DIDÀCTICA---> ALUMNAT

     

GUIA DIDÀCTICA

 ALUMNAT
   

 

  Característiques de l'alumnat. Grup Diana.

El disseny de la WebQuest s'ha realitzat pensant en l'alumnat del cicle superior d'educació primària del CP Santa Maria del Mar. Aquest alumnat, tot tenint en compte el projecte educatiu i curricular del centre en relació a la integració curricular de les TIC des de cursos anteriors, presenten en general un desenvolupament de les competències en alfabetització TIC prou significatiu per enfrontar els reptes que en aquest sentit els plantegi la WQ.

Resulta convenient, en tot cas, que l'alumnat tingui un mínim desenvolupament de les competències en l'ús de les TIC, com saber anomenar i desar arxius, navegar per la xarxa local i Internet i haver utilitzat en alguna ocasió el programari de tractament de textos i de presentacions de l'OpenOffice.org

Els aprenentatges previs necessaris estan relacionats sobre tot amb actituds de predisposició cap al treball, tant individual com en equip, i cap a la motivació de realitzar investigació a través de la Internet

La diversitat de l'alumnat (lingüística, cultural, cognitiva,...) suposarà realitzar algunes adaptacions no significatives per a algunes de les activitats d'aprenentatge, especialment pel que fa a les competències bàsiques en tècniques instrumentals.

 

 

 Torna a Portada

A Guia Didàctica