WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> GUIA DIDÀCTICA-----> CURRICULUM 4

     

GUIA DIDÀCTICA

EL CURRÍCULUM
 

     Competències en ús de les TIC  

Alfabetització en TIC

- Identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d’usar fitxers compartits
- Usar altres perifèrics quan s’escaigui.
- Usar manuals i ajuda en línia per resoldre problemes senzills de programari.
- Crear carpetes i sots-carpetes a partir l'escriptori en el seu espai reservat de la xarxa local.

Instruments de treball intel·lectual


- Utilitzar un programa de tractament de textos (Open Office Writer) per elaborar els seus documents
- Emprar programari senzill d'edició d'imatges (Tux Paint) per crear imatges plàstiques originals o transformar-ne d'altres
- Emprar programari de presentacions (Open Office Impress) per elaborar una presentació multimèdia amb integració de textos, imatges i sons.
- Enregistrar sons en format mp3 amb l'enregistrador de sons del sistema operatiu.
- Inserir textos, imatges i sons en un document de presentacions.
- Enregistrar un document a la seva carpeta de treball a la xarxa local
- Recuperar un document des de la seva carpeta de treball.
- Establir una comunicació a la Internet des de la xarxa local
- Emprar programari navegador (Mozilla) per cercar informació a la Internet
- Saber com s'organitza la informació en un lloc web i poder passar d'un lloc a l'altre emprant els enllaços
- Reconèixer els enllaços en un document que el portaran a la informació que necessita.
- Usar un cercador (Google)
- Reobrir una adreça a la Internet en el navegador per accedir-hi i consultar-la
- Crear una llista de Llocs Preferits amb el navegador
- Fer captures de text i gràfics amb l’opció Copia i Enganxa

 

 Torna a Portada

A Currículum