WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> GUIA DIDÀCTICA--->JUSTIFICACIÓ

     

GUIA DIDÀCTICA

 JUSTIFICACIÓ
     

 

  Tal i com assegura Artigues en una conferència organitzada en el marc de les JORNADES EUROPEES DE POESIA I EDUCACIÓ, (ARTIGUES, A. 2004) “el coneixement de la llengua com a mitjà d'expressió, el desenvolupament de la sensibilitat estètica, la creativitat, i la capacitat per gaudir de les manifestacions artístiques, el coneixement del patrimoni cultural català, són capacitats a assolir en l'educació primària que justifiquen de sobres la presència constant de la poesia a l'ensenyament primari”

Tot i aquest argument, avalat prou per moltes altres veus del mon acadèmic, de la pedagogia i de la literatura, no és gens freqüent que la poesia impregni els currículums reals de l'aula més enllà de les experiències a l'educació infantil amb les rimes, les cançons i els rodolins, fonamentals per a l'adquisició de la consciència fonològica, o de l'estudi dels aspectes formals del gènere literari que es proposa en algun dels cicles d'educació primària.

Amb aquesta perspectiva com a punt de partida, aquesta WebQuest pretén apropar l'alumnat del Cicle Superior de Primària a la poesia per un doble camí:

D'una banda, defugint de l'anàlisi formal que se suposa s'haurà abordat en les seqüències didàctiques del currículum de l'aula, es pretén una aproximació “vivencial”, fonamentada sobre la selecció d'un autor i un poema per l'experiència subjectiva de l'atracció, compartida o negociada, que produeix en l'alumnat el poeta i la seva obra. Aquesta vivència es proposa des de la globalitat del procés: llegir poesia, seleccionar-ne, recitar-ne, expressar-ne plàsticament els sentiments provocats, il·lustrar poesia i expressar sentiments de manera creativa amb la tipologia pròpia dels textos poètics. Així, el plantejament didàctic global que se'n fa comparteix la majoria dels punts de la proposta didàctica del grup Magisteri Teatre ( http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/index.html) per al tractament de la poesia a l'ensenyament primari.

D'altra banda, pretén aportar al professorat i alumnat de primària un exemple possible d'ús de les TIC com a instruments de treball intel·lectual integrats en el currículum, tot seguint el model didàctic desenvolupat per Bernie Dodge i Tom March (Ed. Tech, S. Diego – 1995). En aquest sentit, el disseny de les activitats d'aprenentatge i els recursos tecnològics emprats per al seu desenvolupament responen a la realitat d'un centre en concret, el CP Santa Maria del Mar, a Cala d'Or, i a la voluntat expressa de l'equip docent del centre per tal d'aprofundir en el procés d'integració curricular de les tecnologies de la informació. En aquest sentit, la proposta queda inclosa com un dels objectes d'ensenyament / aprenentatge per desenvolupar en la pràctica el Pla d'Ús de les Tecnologies de la Informació en el Centre. (P.G.A. CEIP Sta. Maria del Mar. Cala d'Or. 2005-06)

Per últim, hi ha una intenció personal que justifica l'elaboració d'aquesta WebQuest. Estracta del desig de fer una recerca sobre els procediments i metodologies que possibiliten el treball cooperatiu entre els docents per a la millora de la seva actuació professional, entre els alumnes, per a la millora de la qualitat dels aprenentatges desenvolupats, i d'entre tots plegats, per a una formació integral de la persona.

Per tal cosa, res millor que navegar pel mar de la poesia a la recerca d'un somni atàvic i fugisser...

 

 

 Torna a Portada

A Guia Didàctica