WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> GUIA DIDÀCTICA---> CURRÍCULUM 1

     

GUIA DIDÀCTICA

EL CURRÍCULUM
 

 Objectius Generals      

 1.- Expressar-se per escrit amb correcció, tenint cura de l’estructura del text, els aspectes normatius, l’ordre i la netedat.
2 .- Expressar-se oralment amb correcció i coherència per satisfer necessitats de comunicació en diferents situacions.
3.- Apreciar el valor dels textos literaris, utilitzant la lectura com a font de plaer i informació i considerar-la com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment personal de màxima importància.
4.- Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprenent distints tipus de textos adaptats a l’edat.
5.- Desenvolupar la sensibilitat estètica i comunicar-se de manera creativa en l’ús personal de la llengua.
6.- Expressar i comunicar emocions i vivències i realitzar processos propis de creació artística mitjançant la dimensió plàstica
7.- Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instruments de treball i aprenentatge.

 

 Torna a Portada

A Currículum