WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> AVALUACIÓ ---> AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP

     

AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP

 Aspectes  Just (1) Correcte (2)  Bo (3)  Excel.lent (4)  Punts
Organització del grup Us costa molt d’organitzar-vos, no acabeu de repartir responsabilitats i prendre decisions en comú. El grup s’organitza, però amb un repartiment desigual de les tasques. No compartiu correctament la informació ni les decisions.   Funcionau bé en el treball d'equip. Només hi ha alguna mancança en la distribució de responsabilitats o de planificació.   Us heu organitzat molt bé i sabeu distribuir responsabilitats, planificar la feina, compartir la informació i prendre decisions en comú. Tots us heu implicat per igual en la tasca.  
 Participació personal en el grup Treballes en grup i no intentes fer la feina sol. Observes el desenvolupament del treball però no participes activament a les discussions.  Treballes en el teu equip segons les teves respondabilitats, pero participes poc en discussions i valoracions del treball durant el desenvolupament de les activitats  Participes en l'organització de l'equip i animes els altres. Te concentres en la feina i adverteixes de fer-la en els terminis, tot contribuint a l'elaboració del producte encomanat.  Participes molt activament en l'organització de l'equip i aportes suggeriments per ajudar a desenvolupar el treball adequadament. Escoltes i admets els suggeriments i ajudes dels altres. Mantens una actitud positiva i contribueixes molt activament a l'elaboració del producte.  
Planificació del temps  No us heu distribuït bé el temps i heu hagut d'atropellar per lliurar-lo en el termini estipulat.  Heu previst amb més o menys exactitud el temps i heu procurat acomplir amb els terminis, tot i les dificultats.  Heu planificat adequadament la temporalització del treball i heu acomplit amb els terminis.  La bona planificació que heu feta del temps i la gran responsabilitat per acomplir-la us ha evitat dificultats i heu acomplert amb facilitat amb els terminis per lliurar el treball.  
 Presentació conjunta del treball   Us ha costat molt fer la presentació a la posada en comú de manera adequada, i no heu escoltat prou els altres grups.   Teniu algunes dificultats per fer una exposició clara del vostre producte. Heu escoltat les dels altres grups   Heu exposa la vostra feina amb to de veu, coherència i claredat correctes, i heu escoltat amb respecte les exposicions dels altres grups. Heu realitzat la presentació del vostre producte multimèdia amb to de veu, coherència i claredat correctes, heu escoltat amb respecte les exposicions dels altres grups i heu aportat suggeriments i valoracions interessants.  

 

 Torna a Portada

Torna a Avaluació