[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Propostes didàctiques per a reduir el consum energètic del centre
---

 

temes transversals. educació ambiental

Grup de treball

Aquest material ha estat elaborat per alguns membres del seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE) del curs 04-05 i del curs 06-07, desenvolupat en el Centre de Professorat de Palma.

Servei de Formació Permanent del Professorat.
Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat. Conselleria d'Educació i Cultura.

Coordinació: Catalina Ramis Oliver.
Responsable publicacions CEP de Palma: Rafel Maura Reus.

ISBN: 978-84-691-5532-5
Dipòsit legal: PM-1487-2008

Resum:

Aquesta publicació inclou materials didàctics adreçats a reduir el consum energètic dels centres escolars.

S’han agrupat segons formin part de la fase d’Auditoria o del Pla d’Acció d’un Projecte d’Ambientalització, i s’acompanyen també d’una base de dades de materials relacionats amb el tema de la l’energia per tal de poder ampliar la informació relativa a aquesta temàtica i/o poder realitzar altres activitats didàctiques diferents a les que aquí es presenten.

Cal esmentar que aquest material està recomanat per treballar a centres de secundària encara que alguna activitat, com el decàleg, es presenta també adreçada a alumnat d’educació infantil i primària i d’educació especial.

Caràtula CD 1 --- Caràtula CD 2

---

Aquesta publicació conté els següents arxius:

Propostes didàctiques per a reduir el consum energètic del centre

Presentació del treball Presentació. PDF Propostes didàctiques per a reduir el consum energètic del centre
Accés en línia al treball [ Accedir a la pàgina web ] Propostes didàctiques per a reduir el consum energètic del centre
Descàrrega del treball web (arxiu comprimit ZIP) arxiu comprimit 45.09 Mb

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte