[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "Refranys, dites i proverbis"
---

 

llengües

Gertrudis Carreras Pons (gcarreras@educacio.caib.es)

CP Mare de Déu de Gràcia
Maó

Aquesta WebQuest està pensada per a Llengua Castellana de 3r cicle de primària i 1r nivell d’ESO.

Objectius:

 • Conèixer dites i refranys de la nostra cultura.
 • Ser capaços de reconèixer les diferents temàtiques de dites i refranys.
 • Reconèixer Internet com una eina útil i actualitzada per obtenir informació.
 • Entendre críticament el missatge dels refranys.
 • Valorar les arrels de la nostra cultura.
Imatge WebQuest: "Refranys, dites i proverbis"

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

 • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
 • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
 • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
 • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
 • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
 • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte