Cuadro de texto: CRÈDITS 

 


 

 

Aquesta webquest ha estat creada seguint els principis establerts per Bernie Dodge, amb l'ajuda de les idees i recursos consultats a la comunitat catalana de webquest.

Els reculls online d’Àngel Daban i  de Josep Pujol i Vila han estat especialment útils, així com també han ajudat els altres enllaços en general.

Les imatges s'han davallat d'internet amb finalitats purament didàctiques.

Gràcies a tots i …a seguir fent  xarxa!