Cuadro de texto: AVALUACIÓ 

 


És molt important llegir aquesta avaluació abans de començar la feina, ja que us ajudarà a tenir més clar el que pretenem amb aquesta Webquest. L'avaluació tindrà dues parts: la RÚBRICA  D’AVALUACIÓ GLOBAL, que la farà el mestr@ i és una avaluació del treball en grup.  D’altra banda, la graella d’AUTOAVALUACIÓ, que la fareu vosaltres.

 

ASPECTES

JUST
1

ACCEPTABLE
2

BON NIVELL
3

EXCEL·LENT
4

Contingut

Compilació pobre de dites, sense raonaments ni justificacions.

Compilació adequada, bastant raonada.

La compilació és força completa i mostra una certa reflexió sobre el tema.

La compilació és excel·lent: ha reflexionat i ha arribat a conclusions.

Documentació i presentació

Poc elaborada. Poc visual. No fa servir imatges, gràfics, enllaços, etc.

La presentació és correcta però poc atractiva.

La presentació és acurada i visual.

La presentació està força treballada i és molt atractiva visualment.

Organització del treball

Cadascú ha treballat en solitari.

S’ha treballat  en conjunt però no en tot el treball.

Demostren haver elaborat una distribució de la cerca d’informació i al final han elaborat  conjuntament els documents i PowerPoint.

Demostren repartiment de les tasques i al mateix temps coneixement total dels diferents aspectes del treball.

Exposició oral

Poc clara. Difícil de seguir.

Clara i entenedora, en general.

Fluïda i estructurada.

To de veu apropiat  i llenguatge precís. El públic segueix amb interès.

Ús de la tecnologia

Visita les pàgines d'informació proposades.

Visita les pàgines d'Internet proposades i pren notes de la informació d'interès

Treu bon rendiment d'Internet, pren nota de les pàgines visitades i d'algunes fonts d'informació addicionals.

Treu molt bon rendiment d'Internet, pren nota de les pàgines visitades que li han estat útils i troba noves fonts d'informació d'interès.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heu de reflexionar sobre cada un d'aquests ítems, la puntuació serà entre un i tres. Per anar bé, hauríeu d'obtenir com a mínim 20 punts.

Algunes qüestions les haureu de consensuar amb el vostre grup de treball.

(Imprimiu aquesta graella abans de contestar-la.)

 

 


 

PREGUNTES

1

2

3

TOTAL

1

He aportat idees al meu grup.

 

 

 

 

2

He sabut respectar l'opinió dels altres.

 

 

 

 

3

He arribat a acords amb els altres membres del grup.

 

 

 

 

4

Estic satisfet de la meva feina personal.

 

 

 

 

5

M'he esforçat en fer bé les tasques.

 

 

 

 

6

He revisat el meu treball abans de presentar-lo.

 

 

 

 

7

He participat en dissenyar I fer  el Powerpoint/Impress

 

 

 

 

8

A l'hora de fer la presentació he intentat posar en pràctica el que havia après fent la feina.

 

 

 

 

9

M’he preocupat de conèixer tots els aspectes del treball.

 

 

 

 

10

L'adquisició d'aquests nous coneixements m'ha ajudat a conèixer més aquesta part de la cultura popular.