Cuadro de texto: INTRODUCCIÓ 

 


Com heu vist, el títol d’aquesta webquest és “Refranys, dites i proverbis.  Sovint s’associa al refrany els sinònims de dita o proverbi, si bé n’hi ha que pensen que no és així.  Els proverbis es solen aplicar a una sentència que procedeix d'una reflexió intel·lectual de tipus filosòfic o moral, que sorgeix de forma escrita i és elaborada i culte.   Nosaltres, parlarem de dites i refranys indistintament.

El refrany es podria definir  com l’exposició d’una idea de la qual se’n desprèn una conclusió, ensenyament o norma de conducta.  Els refranys no tenen autor conegut, s’han transmès oralment de generació en generació, i expressats gairebé sempre en to humorístic.

Hi ha algunes compilacions que  arrepleguen una gran diversitat de dites i refranys, però, el refranyer català és inesgotable i no hi ha cap recull que es pugui considerar definitiu.  Alguns d’aquests compiladors són: Joan Amades, Ramon Font, Anna Parès, Maria Conca  i...molts altres.

Els refranys reflecteixen la forma de ser i de fer dels pobles i perpetuen la saviesa popular. Per això podríem dir que expressen com érem, com som i, tal vegada...com serem.

Per això us vull animar a que ajudeu a fer memòria als vostres pares, avis i amics,  avam si entre tots podem aconseguir salvar de l’oblit aquesta part de la nostra cultura popular.   Ara tenim la sort de tenir les noves tecnologies al nostre abast, a la xarxa trobareu molta informació, però...compte!, l’heu d’investigar i destriar  allò que us sembli més interessant i convenient.

Doncs som-hi! i recordau: 

“De mica en mica s’omple la pica i de gota en gota s’omple la bota”