Cuadro de texto: PROCÉS 

 


Organitzeu el treball en grups:

1. Creeu grups d'entre 3 o 4 investigadors

2. Cada investigador es distribueix un dels aspectes proposats:

*           Buscar refranys a Internet, a la biblioteca... i també podeu demanar als vostres familiars (avis, pares, etc.)

*           Seleccionar i analitzar la temàtica dels refranys.

*           Recerca d’imatges a Internet

3. Per treballar els aspectes anteriors, haureu de fer les següents activitats:

a. Buscar informació dels refranys i fer un llistat de refranys i de les seves temàtiques.

b. Buscar imatges que representin el més significatiu del tema a què es refereix el refrany.

c. Emplenar una graella amb les característiques principals de cada temàtica investigada.

d. Fer una presentació, amb el programari del centre, on es reculli la informació trobada i el guió corresponent per a exposar-lo a classe.

Consulteu l’apartat d’avaluació, i així sabreu què s’espera de la vostra feina.

 

4. Podeu accedir a les activitats de cada apartat fent clic en l'enllaç corresponent del llistat següent:

Activitat 1                            Activitat 2                            Activitat 3                             Activitat 4

ON POTS TROBAR LA INFORMACIÓ?

Tens diferents fonts de consulta: llibres, que podràs trobar a la Biblioteca del centre o en la Biblioteca Municipal,   pàgines web, familiars...