Cuadro de texto: GUIA DIDÀCTICA 

 


Àrea: Llengua Catalana

Nivell: 3r cicle de Primària i 1r nivell d’ESO.

 

Objectius

Conèixer dites i refranys de la nostra cultura

Ser capaços de reconèixer les diferents temàtiques de dites i refranys.

Reconèixer Internet com una eina útil i actualitzada per obtenir informació.

Entendre críticament el missatge dels refranys.

Valorar les arrels de la nostra cultura.

 

Continguts

Dites i refranys en català.

Compiladors de refranys en la nostra llengua.

 

Temporalització de l’activitat

5 sessions d’hora a l’aula d’informàtica

3 sessions a l’aula ordinària

 

Material necessari

Aula d’informàtica, amb connexió a Internet.

Projector i portàtil ( o també ordinador d’aula)

CDs per a poder desar totes les tasques.

Avaluació

Els alumnes han de coneixer en tot moment de què i de quina manera seran avaluats, la qual cosa els ajudarà a orientar-se durant tot el procés. Aquesta WQ serà avaluada pel professor mitjançant

-          l’avaluació individual amb   la graella d’AUTOAVALUACIÓ.

-          l’avaluació col·lectiva amb la  RÚBRICA  D’AVALUACIÓ GLOBAL.