Avaluació

Treball de grup.

Incomplet

1

Escàs

2

Correcte

3

Excel·lent

4

Nota

Adequació de la presentació de les diapositives 

Presenten algunes diapositives referents al tema, amb algun text comprensible.

Presenten poques diapositives referents al tema, amb el text comprensible.

Les  diapositives son suficients, les explicacions s'adeqüen al tema i no hi ha gairebé cap falta d'ortografia

Hi ha el nombre adequat de diapositives , amb una imatge i el text explicatiu necessari , escrit correctament i amb un final atractiu

Presentació Oral

No se'ls entén. Posen poca intenció en fer-se entendre. Provoquen que l'actitud del grup no sigui l'adequada

S’han d’anar corregint, dubten, els manca o els sobra temps per a l’explicació però  més o menys s’entén

Expliquen el que han preparat de manera entenedora, sense errors. Tenen petits problemes amb el temps

S'organitzen per torns de parla , es reparteixen els arguments, raonen les seves explicacions, acaben en el temps previst


Treball Individual

Incomplet

1

Escàs

2

Correcte

3

Excel·lent

4

Nota
Recollida d'informació
No recull cap informació relacionada amb el treball Recull mínima informació relacionada amb el treball Recull força informació relacionada amb el treball Recull tota informació relacionada amb el treball

Responsa-

bilitats

No fa mai les seves feines Molt poques vegades fa la seva feina. Sempre se li ha de recordar. Normalment fa la feina. Poques vegades se li ha de recordar. Sempre fa la feina. Mai se li ha de recordar.

 

 

Cooperar Generalment discuteix amb els components del grup Discuteix de vegades. Rarament discuteix. Mai discuteix amb els components del grup  

 

 

Return to the Beginning