Introducció.

Segur que quan has vist la imatge inicial t'has demanat...

Què té a veure la imatge amb la reproducció?

Què són aquestes estrelles?

En aquest tema veurem la importància de la reproducció en els éssers vius.

T'imagines que ens contaria sobre el tema...

un biòleg un foraviler un veterinari un periodista xafarder

Què coneixem sobre la reproducció?

Ep! Quin dels quatre anteriors voldries ser?

No cal que m'ho diguis ara pensa-ho?