El Procés.

Supòs que ja heu pensat quin interlocutor us agradaria ser, aviat serà hora de decidir.

Passes a seguir:

 1. Per a fer la feina que us propòs, fareu grups de quatre persones de manera que en cada grup hi hagi un personatge dels que apareixen en la introducció.
 2. En cas de no posar-vos d'acord serà el professor que designarà els components del grup i el rol de cada component.
 3. Un cop fets els grups començaran les recerques d'informació. Cap informació no serà vàlida si no es pot demostrar la credibilitat de la font utilitzada. Cal fer constància en els treballs de les fonts utilitzades.
 4. Cada personatge haurà de realitzar unes recerques determinades:

  El nostre biòleg particular tractarà d'explicar-nos:

  L'objectiu de la reproducció

  Els tipus de fecundació i de desenvolupament embrionari

  El nostre amic foraviler és un bon coneixedor de les plantes, són el seu medi de vida. Qui millor per explicar-nos:

  Les tècniques de reproducció asexual que utilitza en els seus conreus

  La reproducció sexual de les plantes amb fruits

  L'estiu passat en Jordi va agafar una estrella de mar i li rompé un braç, tot preocupat va anar el veterinari perquè li arreglés, aleshores ell li digué que no és preocupés i li contà:

  La reproducció asexual en els animals

  La reproducció sexual

  Altres tipus de reproducció sexual:

   l'hermafroditisme i la partogènesi

  Amic periodista:

  Tu ets l'encarregat de cercar les imatges, animacions que necessitin els companys, notícies interessants o curioses relacionades amb els tema.

  També elaboraràs una enquesta que serveixi per autoavaluar-vos i a la vegada avaluar als altres grups de la classe. Aquesta enquesta cal que la facis en secret per tal que en passar-la als companys.

   

 5. En tenir ullada la informació necessària feis un consell de savis i decidiu quina és la informació rellevant.
 6. És l'hora de començar la presentació:

Recursos a la xarxa

Return to the Beginning