[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-La Revolució científica
---

 

filosofia

Mª Neus García Ferrer (neus.garciaferrer@educacio.caib.es)

IES Santa Maria d’Eivissa
Eivissa

Aquesta unitat didàctica (ISBN: 978-84-690-5767-4) està dirigida a l'alumnat que cursa la següent matèria de Batxillerat:

Història de la Filosofia, o Filosofia II.

Així mateix, també es pot utilitzar en diverses matèries de Ciències.

Pel que fa al currículum de l'assignatura FILOSOFIA II o HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA, assignatura comuna de segon curs de Batxillerat, aquesta Unitat didàctica pretén ajudar a aconseguir els següents objectius generals del currículum oficial de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears:

Imatge Revolució científica

1.- Descobrir els condicionaments històrics i culturals de la pròpia concepció del món i enfortir l'actitud crítica davant les diferents opinions, teories o doctrines filosòfiques mitjançant l'anàlisi dels prejudicis que les han condicionat.

2.- Identificar i jutjar críticament l'ús de conceptes, creences, teories o formes de pensar que condueixin a posicions de caràcter intolerant, excloent o discriminatori i, en general, que siguin desmoralizadoras o antidemocràtiques.

3- Practicar el diàleg, el debat, el treball en grup, i valorar-los com mitjà d'aproximació a la veritat i com via privilegiada per a l'exercici actiu del respecte, la tolerància i la comprensió mútua.

 

Pàgines HTML

 


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte