ACTIVITAT 1

 

 

 

 

FRANCESC DE BORJA MOLL

AURELI CAPMANY

ENRIC VALOR

 

1.Cada un de vosaltres ha d’investigar la vida d’aquests importants compiladors de rondalles.  Clicant sobre la seva fotografia, trobareu una adreça d’internet amb prou informació.

2.Per escriure les biografies, heu d’utilitzar el processador de textos.  De cada un d’ells heu d’averiguar:

- Nom i llinatges.

- Data i lloc de naixement i de mort del personatge.

- Dades interessants (infantesa, estudis, personalitat, professió etc.)

- Rondalles que va recollir/popularitzar.