ACTIVITAT 4

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES RONDALLES

Hi ha tres grans grups de rondalles:

*        Les rondalles meravelloses: Hi intervenen éssers humans dotats de facultats sobrenaturals i objectes posseïts de virtuts màgiques.

 

*        Les rondalles d’animals:  Els protagonistes són animals personificats, la fam és quasi sempre el mòbil que provoca el conflicte.

 

*        Les rondalles de costums: Hi intervenen persones que es comporten de manera humana i resolen els conflictes sense cap ajuda meravellosa.

 

 

I a vosaltres, quin tipus de rondalla us agradaria escriure?

Quan ho tingueu decidit, posau fil a l’agulla i... deixau volar la imaginació.

Utilitzau el processador de textos i no oblideu inserir imatges que il·lustrin el que escriviu.

Recordau que hi ha moltes i variades expressions per començar i acabar una rondalla.  A l’adreça següent, en trobareu un bon assortiment:

http://www.teatrenu.com/apunts.html#expressions