AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

 

 

 

 

 

*   Aquestes preguntes s’han de contestar individualment.

*   Quan les hàgiu contestades, hauríeu de reflexionar una mica, entre tots els grups.  La idea és procurar fer-ho millor la propera vegada.

*   Convé imprimir la graella per contestar.

Preguntes

Sempre

Quasi sempre

No gaire/mai

He escoltat i respectat l’opinió dels companys?

 

 

 

He ajudat a avançar amb les meves idees?

 

 

 

He acceptat les feines que m’han tocat fer?

 

 

 

M’he esforçat en fer bé les meves feines?

 

 

 

He revisat l’ortografia dels textos?

 

 

 

He cercat prou imatges?

 

 

 

He posat atenció a les webs que he visitat?

 

 

 

He raonat les meves conclusions?

 

 

 

He fet tot el que he pogut?

 

 

 

He revisat el meu treball abans de presentar-lo?