CRÈDITS

 

 

 

 

 

*      Aquesta WebQuest ha estat elaborada per Gertrudis Carreras Pons. Amb el suport de Maria Antònia Socías Salvà.

*      S’ha fet servir el model desenvolupat per Bernie Dodge i Tom March.

*      Això vol dir que era... està inspirada en la WQ  “Explica’m un conte” de Carme Barba i Corominas.

*      El portal de la comunitat catalana de WebQuest ha estat fonamental  per conèixer tot aquest món de recerca d’informació,  amb les noves tecnologies.  

*      Les següents adreces han estat molt valuoses a l’hora de trobar informació sobre les rondalles:

*    http://www.teatrenu.com/apunts.html

*    http://rondalles.uib.es/

*    http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/rondallistica.htm

*    http://www.xtec.es/~malons22/personal/rondallespopulars.htm

 

Finalment, vull agrair a Sebastià Capella i Priu, que vingués a l’escola d’estiu de Menorca i contribuís a que em comencés a “picar el cuquet” de les WebQuest.

                  Aquesta WQ s’ha realitzat el mes de novembre de 2005