AVALUACIÓ

 

 

 

 

 

Convé que mireu l’avaluació d’aquesta WebQuest des del començament, perquè així tindreu en compte tots els aspectes necessaris per treballar adequadament.  El resultat de la vostra feina serà molt més satisfactori si anau revisant les vostres tasques.

Si sabeu el que s’espera de vosaltres, és més fàcil fer les coses bé.

Una part de l’avaluació la fareu vosaltres mateixos.  Cada un dels membres del grup ha de contestar 10 preguntes que valoren la seva feina, i també la manera de fer-la.

Autoavaluació del treball en grup

 

El professor avaluarà la feina mitjançant una graella que valora ortografia, correcció gramatical, organització, capacitat de síntesi, així com també la presentació.  Això és la

RÚBRICA GLOBAL