GRAELLA RÚBRICA GLOBAL

 

 

 

 

 

Correcte

Bo

 

Excel·lent

 

Nota

Expressió escrita

Segueixen un ordre i construeixen les frases correctament.

Segueixen un ordre. Les frases són clares ben construïdes i el vocabulari adient.

Segueixen un ordre. Divideixen els apartats, lliguen correctament les frases . El vocabulari és ric i la lectura es fa agradable.

 

Ortografia i gramàtica

Hi ha alguns errors de sintaxi, ortografia o lèxic...

Hi ha alguns errors de sintaxi.

No hi ha pràcticament cap error.

 

Organització del treball

Es posen d´acord i es reparteixen les activitats de manera adequada.  Les idees estan organitzades.

Les idees estan organitzades i reforçades amb explicacions.

Les idees estan perfectament organitzades i complementades amb detalls significatius i explicacions aclaridores.

 

Conclusions

Inclou conclusions.

Inclou unes conclusions que tanquen correctament el tema.

Inclou unes conclusions que recullen les idees principals i tanquen el tema de manera atractiva.

 

El text

El text i altres elements visuals són fàcils de llegir.

El text i altres elements visuals són fàcils i agradables de llegir.

El text és fàcil de llegir , els altres elements visuals són atractius i relacionat amb el tema.

 

Els colors

 

Els colors estan combinats de manera atractiva.

 

Els colors estan combinats de manera atractiva i original.

S´ha tingut cura d´una excepcional tria de colors i matisos creats d´acord amb el tema.

 

Els títols

Els títols són de fàcil lectura.

Els títols són descriptius del contingut.

Els títols són adequats al contingut i resulten interessants.

 

Les imatges

Es corresponen al contingut.

Es corresponen al contingut, estan col·locades adequadament.

Es corresponen exactament al contingut, estan col·locades cercant una composició estètica equilibrada.