PROCÉS

 

La Pedrera
CartellismePer elaborar un material multimèdia  tan sols és  necessari tenir ganes de descobrir noves experiènc¡es d'aprenentatge i no tèmer nous reptes.

Tot seguit teniu unes pautes que us ajudaran en el procés.


Ànim! I bona sort!


Dividirem el projecte en tres fases o parts:


1a fase: Distribució de la feina

Començareu per fer grups de tres investigadors o especialistes. Repartiu-vos els rols. Necessitau:

a) Un/a especialista en biografies. Serà l'encarregat/da de cercar informació sobre l'autor. Haurà de ser una persona capaç de trobar la informació adient per al treball que se us demana.


b) Un/a crític/a literari/a. Tendrà molta sort perquè aquest període és interessantíssim per l'auge inesperat de l'art i de les ciències. Literatura, pintura, arquitectura, música i filosofia aconsegueixen una interrelació que difícilment s'ha tornat a repetir en èpoques posteriors. Serà capaç, gràcies al seu domini de la literatura, de trobar informació rellevant sobre el moviment i l'obra de l'autor.


c) Un/a guia turístic/a. Coneix molt bé la vila de Sitges i gaudeix fent la seva feina. Està delerós/a per mostrar a la nostra parella els llocs més emblemàtics de la localitat. Elaborarà una ruta turística que deixarà bocabadats en Jaume i na Joana.2a fase: Recerca de la informació

En aquest moment els membres del grup es posen en marxa. Haureu de cercar informació sobre l'assumpte que se us demana. Recordau, però, que encara que cadascú tengui un rol, la feina és conjunta i tots els membres del grup decidireu per on cal anar. En aquest punt, us aniria bé fer un colp d'ull a l'avaluació per saber què se us demana i quins aspectes es tendran en compte.

Aquí teniu un llistat de recursos web que podeu visitar:

BIOGRAFIA

http://www.gaudiallgaudi.com/CP002.htm
http://www.uoc.edu/lletra/noms/srusinol/
http://www.tvcatalunya.com/elmeuavi/2003/rusi%F1ol/capitulo.htm
http://www.xtec.es/centres/a8033924/auques/rusinyol/rusi1.htm
http://www.xtec.es/~malons22/personal/biografies1833-1931.htm#rusi%F1ol
http://www.sitgestour.com

MODERNISME I OBRA DE L'AUTOR

http://www.uoc.edu/lletra/generes/prosamodernista/index.html
http://www.uoc.edu/lletra/moviments/modernisme/index.html
http://www.xtec.es/~malons22/personal/narrativa%20modernista.htm
http://www.xtec.es/trobada/modernis/modernis.htm
http://www.tvcatalunya.com/elmeuavi/2003/rusi%F1ol/capitulo.htm
http://www.sitgestour.com/
http://www.gaudiallgaudi.com/CP002.htm

SITGES MODERNISTA 

http://www.sitgestour.com/
http://www.sitgestur.com/turisme/catt3m.htm#cau
http://www.geocities.com/casesmuseu/Rusinol.htm3a fase: Elaboració del projecte

Un cop recopilada la informació, cada membre haurà de realitzar la feina que li correspongui:


a) El/la biògraf/a haurà de sintetitzar tota la informació trobada en un resum adequat al context, coherent i cohesionat.

b) El/la crític/a literari/a haurà de fer el mateix amb l'obra de l'autor i amb la informació sobre el moviment modernisa.


c) El/la guia turístic/a haurà de confeccionar una proposta de visita pels llocs de Sitges relacionats amb l'autor i el moviment modernista.