Activitats de Física i de Química

  Elaborades per Nando Miquel, Pep Jordi i Jaume Verdaguer amb Hot Potatoes.
   • Activitat 1 (mots creuats sobre estats d'agregació i T. cinètico-molecular)

   • Activitat 2 (mots creuats de temàtica general)

   • Activitat 3 (Exercici d'omplir buids de química de 3r ESO)

   • Activitat 4 (Exercici d'opció múltiple de química de 3r ESO)

   • Activitat 5 (Exercici de d'opció múltiple de física de 4t ESO)

   • Activitat 6 (Exercici d'opció múltiple d'òptica de segon de batxiller)

   • Activitat 7 (Exercici d'omplir buids d'òptica de segon de batxiller)