ACTIVITATS D'ÒPTICA GEOMÈTRICA

Realitzades per Gràcia Gonzàlez i Francisco Sánchez amb Hot Potatoes

Activitat 1 Exercicis d'opció múltiple sobre la llum i la seva propagació
Activitat 2 Exercici d'omplir buids (variat)
Activitat 3 Mots creuats sobre lents
Activitat 4 Exercici de barrejar textos
Activitat 5 Exercicis d'opció múltiple sobre tipus de lents
Activitat 6 Exercici d'aparellar sobre lents i imatges

Índex general