ACTIVITATS FÍSICA I QUÍMICA

Realitzades per Maria Antònia Pons amb Hot PotatoesActivitats 2n ESO

Activitat 1.

Naturalesa de la matèria(I) – Qüestionari de respostes múltiples

Activitat 2.

Naturalesa de la matèria(II) – Activitat d'associació

Activitat 3.

Naturalesa de la matèria(III) – Mots encreuats

Activitat 4.

Elements i Composts – Activitat d'omplir forats


Activitats 3r ESO

Activitat 1.

Mesura i mètode científic (I) – Qüestionari de respostes múltiples

Activitat 2.

Mesura i mètode científic (II) – Activitat d'omplir forats

Activitat 3.

Sistema Internacional d'unitats – Activitat d'associació

Activitat 4.

Naturalesa de la matèria- Mots encreuats

Activitat 5.

Valències- Activitat d'associació


Nom i símbols dels elements

Activitat1.

Símbols dels elements :

-Simbol dels elements (1)

-Símbols dels elements(2)

-Símbols dels elements(3)

Activitat2.

Nom dels elements:

-Nom dels elements (1)

-Nom dels elements (2)

-Nom dels elements (3)

Índex general